Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 51  pokazuj  pozycji

DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI 9/TP/II/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-06-30 13:07
DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH 7/TP/II/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2022-06-22 09:10
WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ SUKCESYWNY ODBIÓR I WYWÓZ WRAZ ZE SKŁADOWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I WIELKOGABARYTOWYCH 2/UPN/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3 2022-06-21 12:45
SUKCESYWNY ZAKUP FILTRÓW DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 9/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-06-10 09:44
SUKCESYWNE DOSTAWY OPATRUNKÓW I PIELUCHOMAJTEK 6/TP/II/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 2022-05-27 10:46
SUKCESYWNE DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH 1/UPN/22 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 2022-05-24 10:26
SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY 5/TP/I/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3 2022-05-19 09:03
SUKCESYWNE DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH 4/TP/II/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2022-05-17 13:30
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH W OBIEKTACH SZPITALNYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, UL. JANIKA 18 8/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-05-09 11:17
USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO 3/TP/II/22 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2022-04-28 10:30
SUKCESYWNE DOSTAWY ARTYKUŁÓW BIUROWYCH DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 7/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1, 2 2022-04-14 09:11
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA W ZAKRESIE KONSERWACJI DŹWIGÓW OSOBOWYCH W OBIEKTACH SZPITALNYCH PRZY UL. ZAMKOWEJ 4, UL. JANIKA 18 6/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-04-12 09:57
NAJEM SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH 2/TP/II/22 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-03-25 11:01
WYKONYWANIE PRZEGLĄDU I KONSERWACJI SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻAROWEJ ORAZ SYSTEMU ODDYMIANIA KLATEK SCHODOWYCH SZPITALA MIEJSKIEGO W ZABRZU SP. Z O.O. 4/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-03-07 10:51
DOSTAWY MIESZANEK PRZEMYSŁOWYCH DO ŻYWIENIA DOJELITOWEGO 3/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-03-01 11:42
OCHRONA OSÓB, OCHRONA I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI 1/TP/US/22 Usługi społeczne krajowe Części: 1 2022-02-22 13:16
DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO UŻYTKU 2/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-16 14:50
DOSTAWY POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY SPRZĘT 1/ZO/ZPU/22 Postępowanie wyłączone z PZP Części: 1 2022-02-07 12:46
SUKCESYWNE DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH 9/UPN/21 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 2022-01-25 10:21
SUKCESYWNE DOSTAWY LEKÓW 10/UPN/21 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 2022-01-11 10:37
SUKCESYWNE DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH JEDNORAZOWEGO I WIELORAZOWEGO UŻYTKU 8/UPN/21 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 2022-01-05 13:34
DOSTAWA I WDROŻENIU NOWEGO LUB UŻYWANEGO SPRZĘTU SERWEROWEGO WRAZ Z USŁUGĄ MIGRACJI DANYCH W FORMIE RATALNEJ 17/TP/I/21 Postępowanie krajowe Części: 1 2022-01-05 08:58
SUKCESYWNE DOSTAWY OBŁOŻEŃ CHIRURGICZNYCH, ŚRODKÓW OCHRONY OSOBISTEJ, WYROBÓW JEDNORAZOWEGO UŻYTKU DO HIGIENY I OPIEKI NAD PACJENTEM 7/UPN/21 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 2022-01-04 13:57
USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO 14/TP/II/21 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 2021-12-29 10:53
SUKCESYWNE DOSTAWY TESTÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO STERYLIZACJI, POJEMNIKÓW NA ZUŻYTY SPRZĘT ORAZ PAPIERÓW REJESTRUJĄCYCH 16/PT/I/21 Postępowanie krajowe Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2021-12-27 12:49

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa