Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

9/TP/II/22 DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH BĘDĄCYCH PRZEDMIOTAMI ORTOPEDYCZNYMI Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-15 2022-06-28 10:00 --
7/TP/II/22 DOSTAWY ŚRODKÓW DEZYNFEKCYJNYCH Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-25 2022-06-10 10:00 --
2/UPN/22 WYWÓZ I UTYLIZACJA ODPADÓW MEDYCZNYCH, ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH ORAZ SUKCESYWNY ODBIÓR I WYWÓZ WRAZ ZE SKŁADOWANIEM ODPADÓW KOMUNALNYCH I WIELKOGABARYTOWYCH Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-11 2022-06-13 10:00 --
6/TP/II/22 SUKCESYWNE DOSTAWY OPATRUNKÓW I PIELUCHOMAJTEK Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-25 2022-05-19 10:00 --
5/TP/I/22 SUKCESYWNE DOSTAWY GAZÓW MEDYCZNYCH I TECHNICZNYCH WRAZ Z TRANSPORTEM, DZIERŻAWĄ BUTLI ORAZ DZIERŻAWĄ ZBIORNIKA NA TLEN MEDYCZNY CIEKŁY Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-25 2022-05-17 10:00 --
4/TP/II/22 SUKCESYWNE DOSTAWY NICI CHIRURGICZNYCH Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-04-22 2022-05-12 10:00 --
1/UPN/22 SUKCESYWNE DOSTAWY NARZĘDZI I OSPRZĘTU DO URZĄDZEŃ MEDYCZNYCH Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-01 2022-05-05 10:00 --
3/TP/II/22 USŁUGI SERWISOWE W ZAKRESIE POGWARANCYJNYCH OKRESOWYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI SPRZĘTU MEDYCZNEGO Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-23 2022-04-08 10:00 --
1/TP/US/22 OCHRONA OSÓB, OCHRONA I DOZOROWANIE MIENIA ORAZ PRZEWÓZ I KONWOJOWANIE GOTÓWKI Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-31 2022-02-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa